تیم تولید محتوا و آنالیز محتوای تبلیغاتی ذره بین با استفاده از دانش روز دنیا و استفاده از افراد متخصص , به تولید و تحلیل محتوا پرداخته همچنین با استفاده از ابزارهای آنالیز محتوای تبلیغاتی ایجاد شده را رصد کرده تا kpi شفافی از فعالیت به دست آوریم.